Ponuka

Orná pôda, lesný pozemok aj trvalý trávny porast

Pozemky, orná pôda Horný Štefanov, Štefanov nad Oravou (okres Tvrdošín)