Pre našich klientov zabezpečíme :

·    Sprostredkovanie predaja nehnutelnosti

·    Sprostredkovanie prenájmu

·    Inzerciu na viac ako 15 internetových portáloch

·    Pravidelnú aktualizácia ponúk

·    Poradenstvo pri kúpe a predaji

·    Ocenenie nehnuteľnosti

·    Vypracovanie kompletnej zmluvnej dokumentácie právnikom

·    Oceňovanie nehnuteľnosti pre účel dedičského konania

·    Vypracovanie znaleckých posudkov externými znalcami

·    Hypotekárny úver, externými poradcami

·    Zameranie pozemku, geodetom

·    Vypracovanie a zavkladovanie Geometrického plánu

·    Priamy výkup nehnuteľností v hotovosti

·    Riešenie exekučných konaní

·    Právny vzťah k nezapísaným stavbám v katastri

  

Iné služby :

·    Meranie radonu a vyhotovenie posudku

·    Vŕtanie / narážanie studní

·    Vypracovanie geologického posudku